AboutHistory 

Anusorn Power ก่อตั้งโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนมากว่า 10ปี
Anusorn Group : Manufacturing of Frozen and Seafood
Bangkok Innovative Solution : REC / Jinko Distributor
Solaris Siam : EPC of Solar PV Systems 

Anusorn Power
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (EPC) ตัวแทนจำหน่าย นำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน “ระบบโซล่าเซลล์” เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการ คุ้มค่าต่อการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ พลังงานทดแทน ที่พร้อมให้คำปรึกษา วางระบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการระบบ ดูแลหลังการขาย และซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งาน


“ระบบโซล่าเซลล์”  
เป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับให้เป็นพลังงาน แห่งอนาคต Anusorn Power สามารถสร้างและบริหารจัดการ ระบบการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลัง โดยใช้ประโยชน์ จากแสงอาทิตย์ พลังงานที่มีไม่จำกัดในธรรมชาติ แปลงเป็นพลังงาน ไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า คุ้มค่าการลงทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการวางแผนและออกแบบระบบโซล่าเซลล์ ที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในโรงงาน บ้าน หรือพี้นที่อื่นๆ ตามต้องการ ทำให้มีพลังงานไว้ใช้ได้อย่างยั่งยืน และลดการใช้พลังงานเพื่ออนาคต ที่ดีกว่า

VISION

เป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบ
พลังงานทางเลือก ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
สร้างความมั่นคงด้านการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืนเพื่ออนาคต


MISSION

• มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้
 • สร้างมูลค่าเพิ่มและความคุ้มค่าในการใช้
พลังงานสูงสุดให้กับลูกค้า
• มุ่งมั่นเติบโตต่อเนื่องให้ผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

Visitors: 32,557