บริการของเรา

กรุณากรอกข้อความ...

อนุสรณ์พลังงาน ได้กำหนดนโยบายการลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ความต้องการการสนับสนุนในประเทศอนุสรณ์ไฟฟ้าให้กับธุรกิจ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า


  • Ams 1.jpg
    Anusorn Power ให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานยุโรป บริษั...

  • alternative-alternative-energy-clean-159397.jpg
    โซล่าฟาร์ม (Solar Farm)หรือที่เรารู้จักกันในนาม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าฟาร์มจะกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา PV (Photo V...

  • hqdefault.jpg
    Floating solar หรือ FPV (Floating photovoltaic) หมายถึงงแผงโซลาร์เซลล์บนโครงสร้างที่ลอยอยู่ในน้ำโดยทั่วไปเป็นอ่างเทียมหรือทะเลสาบเทคโนโลยีนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดพลังงานหมุ...
บริการพลังงานอนุสรณ์  

โครงการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงิน
 

 
การประเมินผลของวงจรการลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุน  การเตรียมความพร้อมและการวางแผนทางการเงินและการลงทุน
 


วิศวกรรมจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างการดำเนินการก่อสร้างระบบวิศวกรรมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน
 การดำเนินงานและการบริการซ่อมบำรุงทำความสะอาดบำรุงรักษาการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

 
Visitors: 32,557