Solar factory rooftop

Anusorn Power

ให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ สำหรับโรงงานขนาดใหญ่
ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว
โดยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานยุโรป

บริษัทเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบให้ 100%
ระบบที่ติดตั้งใช้อุปกรณ์ Premium มาตรฐานยุโรป

- จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราถูกกว่า 10%
- สัญญาโครงการ 15 ปี ในปีที่ 16
ผู้ลงทุนจะโอนกรรมสิทธิ์ระบบผลิตไฟฟ้าให้ผู้ร่วมโครงการฟรี
- ตลอดระยะเวลา 15 ปี ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาระบบ
โครงการจะเป็นผู้ดูแลให้

สิทธิประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ
- ผู้ลงทุนมีประกันความเสียหายทุกกรณีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเช่น ประกันวินาศภัยต่างๆ
- เป็นการทำ CSR โดยไม่ต้องลงทุน สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริษัท
- มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดสภาวะโลกร้อน

- Annualenergygeneration 1,400,000 กิโลวัตต์ต่อปี
- Annualsaving ประมาณ 5 ล้านบาท

ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายพลังงาน: 4.0 บาท / หน่วย
งานวัน: 300 วัน
หลังคาพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร
มูลค่าการลงทุนทั้งหมด: 40,000,000 บาท
หักส่งเสริมการลงทุน (50%): - 20,000,000 บาท
การลงทุนจริง: 20,000,000 บาท

สนใจ Solar factory rooftop ติดต่อ :

โทร: 099-491-5197 
LINE: @anusornpower
อีเมล์: adminapowgmailcom

 

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 32,556